Co nás učí války

V pořadí 14. transdisciplinární konference komunitní krizové spolupráce proběhne ve čtvrtek 9. 11. 2023 na Jaboku. Pod názvem „Co nás učí války“ se bude zabývat postoji k násilí a historickou a osobní pamětí jako způsobem, jak porozumět dnešku i budoucnosti.

Válka na Ukrajině i válka v Izraeli jednoho dne skončí. O způsobu, jakým skončí, rozhoduje mimo jiné představa, jak má vypadat svět po válce. V debatách se ukazuje, že postoje k válkám rozdělují rodiny i kamarády, a obecně sdílená představa dobrého konce se zatím nevynořila. Konference „Co nás učí války“ chce tudíž války zkoumat z hlediska příležitostí pro mír a využít pro to různých pohledů, klidného nesouhlasu a osobních i odborných zkušeností.

Obsah konference předznamenává citát z biblické knihy Kazatel, který připomíná, že „všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat.“ První konferenční blok se věnuje otázce, zda je možné ospravedlnit (vlastní) násilí anebo násilí na sobě, co označuje pojem spravedlivá válka a jak lze bránit předsudečnému násilí. Odpolední blok se zaměří na skutečnost, že mír a jeho podoby vyrůstají z válek. Přednášející v něm zmíní vznik a význam Ženevských konvencí o ochraně obětí (mezinárodních) ozbrojených i neozbrojených konfliktů. Připomenou kulturu paměti v podobě Památníku ticha, který upozorňuje na mlčení většiny v době holocaustu, i v podobě projektu Paměť národa a jeho péče o pamětníky. Vynasnaží se o vyvážený pohled na válečné myšlení „my, nebo oni“ v době globálně propojeného světa obchodem i komunikací a nastíní péči o budoucí veterány včetně bezpečnostních rizik s nimi spojených. Konferenci uzavře diskuse ve skupinách s řečníky z řad akademiků, praktiků, nositelů osobních zkušeností a lidí občansky angažovaných.

Komunitní krizová spolupráce posiluje zdroje lidí, obcí a organizací v souvislostech neštěstí, propojuje je a využívá k tomu sítě, které neštěstí a odezva na něj nově vytvořily.

Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Jabokem – Vyšší odbornou školou sociálně-pedagogickou a teologickou, Psychosociálním intervenčním týmem ČR, Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Caritas – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci a Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR.

Konference je otevřena všem zájemcům a účast na ní je bezplatná. Proběhne ve Velké aule Jaboku v Salmovské 8 v Praze od 10 do 15 hodin. Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.

Kontakty:

Anežka Veselá, Jabok: propagace@jabok.cz, tel. 211 222 401

Matěj Bouček, ETF UK: boucek@etf.cuni.cz, tel. 774 427 993

Karel Šimr, PIT ČR: simrk@centrum.cz; tel. 739 244 774

Anotace příspěvků