Měsíc po střelbě

Kam mě vedou vzpomínky na střelbu na Filosofické fakultě UK před
měsícem?

Do srdce
k větší laskavosti vůči sobě a druhým
k větší všímavosti a pozornosti vůči sobě i druhým
k vděčnosti, že žiju ve společnosti lidí, ve které se vzájemně neseme
k rituálu, který je mi pevným bodem a útěchou ve vyrovnávání se s
událostí
k uznání, že na takovou situaci jsem nebyla připravena
k vědomí a díkům, že i když se nohy lámou, nesou mne dál
ke zpomalení
k žití teď a tady

Za okruh Psychosociálního intervenčního týmu ČR
Alena Červenková