Rozhovor Karla Šimra se socioložkou Hanou Janečkovou o společenském zvládání pandemie

Rozhovor vyšel v časopisu Caritas et veritas. Najdete ho zde.