Sebevraždy všedního dne: co my na to?

Sborník z mezioborové konference, která proběhla 15.11.2013 na ETF UK v Praze, najdete zde.