Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR

Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového výzkumného centra, Brno 2014. Najdete ho zde.