Leták č. 4: „Svépomoc a vzájemná pomoc (pomáhajících) v situaci migrační vlny“

V pdf můžete leták stáhnout zde.

V této podobě ho např. používá např. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Olomouci: