Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek

Vytvořila Pracovní skupina pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV – GŘ HZS ČR, verze k prosinci 2010 v podobě, v níž vyšla v lednu 2011 tiskem. V pdf naleznete zde.