Architekti a obce spolupracují při mimořádných událostech: společenská odpovědnost a architektura zaměřená na člověka

Katastrofy a další mimořádné události velkého rozsahu a jejich dopady představují kromě zkázy také celospolečenskou příležitost. Jihomoravské tornádo z června 2021 podnítilo spolupráci architektů, studentů, představitelů obcí, komunitních krizových spolupracovníků a dalších. Výstupy spolupráce zařazují společensky odpovědnou architekturu do oblasti krizové připravenosti a upozorňují na přínosy mezioborového pojetí architektury zaměřené na člověka.

Zpráva o iniciativě ze 16.8.2022

Fotografie ze setkání po semináři:

Hana Janečková a Bohumila Baštecká s architekty na afterparty

Architekti Adam Bohatý a Lukáš Janáč a studentky ETF Anna Juráčková a Marta Slámová na afterparty

Seznámení s iniciativou

Návrh studentky Simony Pokorné byl oceněn Žlutou kartou,
kterou Katedra architektury uděluje vynikajícím studentským semestrálním
ateliérovým projektům.