Kulatý stůl ke komunikační a mediální strategii (nejen) v souvislosti s Ukrajinou

8. září 2022 se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnilo druhé setkání občanské iniciativy Možná si nerozumíme; určitě se potřebujeme: komunikační a mediální strategie (nejen) státu (nejen) v souvislosti s Ukrajinou. Iniciativa usiluje o začleňující komunikaci, která přispěje ke společenské vzájemnosti a bude povzbuzovat a spojovat rozmanité skupiny i jednotlivce v situaci dlouhodobého spolužití za měnících se podmínek.

Tiskovou zprávu najdete zde.

Související dokumenty:

Občanská iniciativa ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vytvářá povzbuzující a spojující komunikaci – tisková zpráva z 2. setkání 8.9.2022

Možná si nerozumíme, určitě se potřebujeme – výstupy z 1. setkání u kulatého stolu z 29.6. 2022

Komunikační zásady OBS ETF – výtah pro setkání u kulatého stolu

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Komunikační strategie na podporu integrace ukrajinských uprchlíků v ČR – Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty