Archiv rubriky: Takoví jsme byli

Udělení pamětního listu a konference k 20 letům psychologické služby HZS ČR

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 proběhla konference u příležitosti 20 let vzniku Psychologické služby u Hasičského záchranného sboru ČR. Vystoupili na ní také zakladatelé Psychosociálního intervenčního týmu Bohumila Baštecká a Vítězslav Vurst s prezentacemi o PIT ČR, Standardech psychosociální krizové pomoci a spolupráce, Konferencích Víme o sobě a spolupráci duchovních s hasičskými psychology. PITu ČR byla při této příležitosti udělen pamětní list.

Prezentaci Bohumily Baštecké najdete zde.

Škola a neštěstí: Jsme připraveni!

Metodiku pro školy a školská zařízení můžete stahnout zde.

Utonutí žáka na školním výletě, nezvěstná žačka, vážné onemocnění učitele, ale i dlouhodobé děje, jako je šikana – to je jen malý výčet nepříznivých situací, se kterými se školy setkávají. Události mají dopad na pracovníky a vedení školy, na zřizovatele, na děti, žáky, studenty a také na jejich rodiny a blízké či na obyvatele obce. Škola by na dopady událostí měla adekvátně reagovat. Jak v takové situaci postupovat? Lze se na neštěstí a jeho dopady připravit? To jsou otázky, na které odpovídá nové metodické doporučení pro školy a školská zařízení „Škola a neštěstí: Jsme připraveni!“. Jedná se o aktualizovanou a rozšířenou verzi Příručky pro školy: Když se stane neštěstí z roku 2012.

Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Kromě psychologů IZS se na tvorbě podílela celá řada dalších odborníků z různých organizací včetně Psychosociálního intervenčního týmu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce či České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Díky oborové spolupráci s krizovými interventy, právníky, sociálními pracovníky a dalšími vznikl materiál, který poskytuje ucelený pohled na řešení mimořádných situací ve školách a školských zařízeních.

 

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

(Praha, Plzeň, Šlovice, Letovice) Bohoslužby, pietní akt a koncert připomenou napříč republikou jako každoročně oběti dopravních nehod. Na třetí listopadovou neděli totiž připadá jejich světový den.

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce, kterým se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce připadá na 20.11.

V tento den proběhne nejprve v 11 hodin pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově. Každoročně ho organizují členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. Naváže na něj v 15 hodin ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu). Té bude předsedat emeritní biskup plzeňský František Radkovský a hudebně doprovodí sbor Vox imperfekta. Připravují ji zástupci plzeňských církví ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR.

Poradna pro pozůstalé Plzeňská zastávka z.s. zve již v úterý 15.11. od 19 hodin na hudební večer k uctění památky kamaráda Vaška Rába v plzeňském kostelíku U Ježíška. Vystoupí folklorní soubor Jiskra 58 – Sokol Valcha Plzeň a Milan Benedikt Karpíšek.

Řetězec vzpomínkových akcí zahájí již v neděli 13.11. od 15 hodin ekumenická bohoslužba v kostele sv. Prokopa v Letovicích.

 

Kontakty:

Stanislav Vondruška, Miluše Vondrušková, České sdružení obětí dopravních nehod (mluvčí pražské akce) – mobil 604 166 173, 737 859 819
Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR (mluvčí bohoslužby v dálniční kapli u Plzně) – mobil 739 244 774
Anna Peltanová, farářka Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích (mluvčí bohoslužby v Letovicích) – mobil 737 279 275
Mirka Šimková, členka rady spolku Plzeňská zastávka – mobil 724 520 398
Zuzanna Pousková, členka rady spolku Plzeňská zastávka – mobil 771 148 301

Architekti a obce spolupracují při mimořádných událostech: společenská odpovědnost a architektura zaměřená na člověka

Katastrofy a další mimořádné události velkého rozsahu a jejich dopady představují kromě zkázy také celospolečenskou příležitost. Jihomoravské tornádo z června 2021 podnítilo spolupráci architektů, studentů, představitelů obcí, komunitních krizových spolupracovníků a dalších. Výstupy spolupráce zařazují společensky odpovědnou architekturu do oblasti krizové připravenosti a upozorňují na přínosy mezioborového pojetí architektury zaměřené na člověka.

Zpráva o iniciativě ze 16.8.2022

Fotografie ze setkání po semináři:

Hana Janečková a Bohumila Baštecká s architekty na afterparty

Architekti Adam Bohatý a Lukáš Janáč a studentky ETF Anna Juráčková a Marta Slámová na afterparty

Seznámení s iniciativou

Návrh studentky Simony Pokorné byl oceněn Žlutou kartou,
kterou Katedra architektury uděluje vynikajícím studentským semestrálním
ateliérovým projektům.

Z historie PITu

Psychosociální intervenční tým (PIT) vznikl z iniciativy tehdejšího předsedy správní
rady nadace ADRA Vítězslava Vursta, Ing. Zdeňka Procházky z Hlavního
úřadu civilní ochrany MO ČR a psycholožky Bohumily Baštecké jako odborné garantky jako
reakce na pracovní schůzku v Přibyslavi v březnu 1998, jíž se Česká republika
stala součástí projektu Světové rady církví pro jedenáct postkomunistických zemí
Připravenost náboženských společností, veřejných organizací a státních institucí
společně čelit katastrofám všeho druhu.

První výcvik PITu začal v roce 2000 a jeho cílem bylo vycvičit z řad
církví „naslouchače“ pro pomoc při katastrofách. Od té doby proběhly další dva výcviky, dále
„lektorský speciál“ a jeden novodobý – pátý – výcvik. Náplně výcviků se vyvíjely
spolu s proměňujícím se zaměřením činnosti PITu od přímé pomoci přes přípravu
koordinátorů a lektorů až k dnešnímu komunitnímu přístupu. Dynamika
vývoje PITu je dána nejen rozvojem podobných aktivit v jiných organizacích (PIT nechce
vstupovat do konkurence), ale také rozvojem oboru psychosociální krizová
spolupráce.

I do budoucna chce PIT chápat svou identitu jako proměnlivou v měnícím
se prostředí a vyhledávat „bílá místa“ na mapě pomoci po neštěstích. V
současné době se zaměřuje na komunitně zaměřený přístup, ovšem v případě, že se tento
stane ve společnosti běžným, bude hledat pro svoji činnost jiné místo.
PIT funguje na dobrovolnické bázi a bez právní subjektivity a rozpočtu.
Činnost v jeho rámci chápou jeho členové a sympatizanti jako projev občanské
angažovanosti.

Spolupracuje s komunitami, organizacemi i jednotlivci, zasaženými
neštěstím. Zabývá se dlouhodobě komunitními intervencemi a obřady po neštěstích.
(Spolu)pořádá setkání, výcviky, konference, semináře. Hlásí se k hodnotám odolnosti, spolupráce a vzájemnosti, duchovní zakotvenosti a občanské angažovanosti.
PIT ČR zastává hledisko, které zdůrazňuje nosnost komunity: pomůžeme-li
obci, nemusíme se tolik starat o občany.

(z publikace Povodňová pomoc a spolupráce jako výraz sounáležitosti: Proč? Kdo? Kdy? S kým? Pro koho? Jak? (2014, Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA)